α» XingEvent edit** « wiki αt10xxxxx

XingLe MindEvent Nichtöffentliche events haben zunehmend einen "wettbewerbsnachteil"ggü events zb mit öffentlicher gästeliste.