α» SeiMutig edit** « wiki αt10xxxxx

besonders im LifeWiki: Sei radikal subjektiv! Bilde Deine Gedanken so ab wie sie sind. Denn auch und gerade in ihrer vermeintlichen Subjektivität oder gar Irrationalität wirken sie.