α» PreisTafel edit** « wiki αt10xxxxx

Preis für einen BeSuch am LockSchuppen mit LockSchuppenFuehrer: ||Alter von||bis||LockTaler[1] | 0| 1|0 | 2| 3|1 | 4| 7|2 | 8| 15|4 | 16| 31|8 | 32| 63|16 | 64| 127|8 | 128| 255|4 | 256| 511|2 | 512|1023|1 |1024|älter|0 [#1] Es gilt folgender WechselKurs
  • 1 LockTaler = 100 KayGroschen für BuergerInnen von NooPolis
  • 1 LockTaler = 1 EuRo sonst