α» MindSalsa edit** « wiki αt10xxxxx

Ein weltweiter Verband für geistvolle Hüftschwünge.
  • 1. Vorsitzende: RicardaDHerbrand
  • Schüler: RainerWasserfuhr
  • nutzt selbstverständlich das SportWiki.