α» BrucknersNeunte edit** « wiki αt10xxxxx

# Feierlich, misterioso # Scherzo. Bewegt, lebhaft - Trio. Schnell # Adagio. Langsam, feierlich # (Finale. (alla breve / Keine Tempoangabe Bruckners))